حوزه فعالیت

حوزه فعالیت و پتانسیل ها

 ارائه خدمات محصولات دانش بنیان و نوین ساختمانی از جمله بلوک های یوبوت و وافل
 محاسبات و طراحی سازه های فولادی و بتنی
 مشاور و مجری پروژه های عمرانی
 ارائه خدمات کنترل، مدیریت و زمانبندی پروژه
 ارزیابی فنی – اقتصادی پروژه ها
 مدیریت استراتژیک و تدوین اسناد توسعه و ارزیابی عملکرد سازمان
 ارائه خدمات مدیریت ریسک و مدیریت دانش پروژه
 مهندسی ارزش
 نشر مقالات و کتب تخصصی در زمینه حوزه فعالیت و تدوین استانداردها و نشریات
 آموزش در حوزه مهندسی عمران بصورت تخصصی
 مشاوره تکنولوژی بتن و فناوری نوین مصالح ساختمانی
 سبک سازی و بهینه سازی پروژه ها
 طراحی تفصیلی و مطالعات فاز صفر پروژه
 تهیه برنامه ها و طرح های شهری
 طراحی پروژه های لنداسکیپ ،معماری و طراحی شهری