روش اجرا

روش اجرای سقف وافل

 

روشهای زیرسازی سقف:

زیر سازی این نوع سقف تقریبا شبیه سقف های تیرچه بلوک بوده و می توان با لوازم معمول موجود در کارگاههای ساختمانی

از قبیل: چوب و چهار تراش، قوطی فلزی، لوله داربست و لوازم مشابه دیگر استفاده کرد.

 

 

چیدمان قالب:

به دلیل استحکام قالب، عبور و مرور بر روی آن به آسانی انجام میگیرد. این قالب جهت جداسازی نیاز به چرب کردن ندارد و به دلیل جنس آن می توان تا زمان باز کردن قالب از عمل آوری بتن اطمینان حاصل کرد.

 

آرماتور بندی:

در این مرحله آرماتوربندی تیرهای اصلی و تیرهای میانی (عمود برهم) اجرا گردیده و شبکه میلگرد حرارتی روی کل قالبها طبق نقشه های محاسباتی و اجرایی اجرا میگردد.

 

امکان عبور تاسیسات از داخل سقف:

با توجه به شکل سقف (دال مجَوَّف) میتوان از فضای موجود در زیر سقف با رعایت مباحث آیین نامه ایی محل هایی برای عبور تاسیسات در نظر گرفت. عبور تاسیسات از داخل یا زیر سقف باعث سبک شدن وزن کف سازی و در نتیجه بار مرده خواهد شد، همچنین می توان به افزایش ارتفاع مفید سقف و نیز تعمیرات راحت تاسیسات در زمان بهره برداری اشاره کرد.

 

 

نمای زیر سقف:

 نمای زیر سقف کاملا اکسپوز (نمایان) میباشد و می توان از این نما در سقف پارکینگ ها و مشاعات، بدون نیاز به نازک کاری بهره برداری کرد. همچنین با توجه به ممنوعیت استفاده از بلوک های پلی استایرن در سقف پارکینگها، مدارس و … سقف ” وافل” هم از نظر کیفیت اجرا و هم از نظر هزینه کمتر، بهترین جایگزین خواهد بود.