مزایا

مزایای سقف وافل (فنی، اقتصادی و معماری) 

1 . حذف انواع بلوک و تیرچه های پیش ساخته 

2 . حذف تیرچه دوبل به دلیل اجرای تیرچه درجا و عدم محدودیت در استفاده از سایز میلگرد در تیرچه

3 . حذف مراحل و هزینه های ساخت تیرچه پیش ساخته، حمل و نقل، انبار کردن و انتقال به طبقات

4 . عدم نیاز به جابجایی خاموت و شکستن بتن سر تیرچه و سهولت در میلگرد گذاری سقف

5 . امکان نصب ورق برای ساپورت های تاسیساتی در کف تیرچه، قبل از بتن ریزی

6 . به دلیل سبک بودن قالب و مدولار بودن آن، زیرسازی ساده و کم هزینه و اجرای سریع تر با کیفیت بالاتر نسبت به سقف های متداول

7 . استفاده از سقف سازه ای به عنوان سقف نمایان(اکسپوز) و حذف نازک کاری در مشاعات و پارکینگ

8 . ایمنی در اجرا، حریق و زلزله

9 . امکان عبور تاسیسات از داخل سقف و در پی آن کاهش هزینه کف سازی و بار مرده سقف، همچنین افزایش فضای مفید

10 . اجرای اقتصادی دهانه های بزرگ 

11 .  ممان اینرسی و صلبیت بالا به دلیل بتن ریزییکپارچه سقف که نتیجه آن کاهش قابل توجه لرزش سقف خواهد بود

12 .  نظارت دقیق به مصرف و آرایش میلگرد تا لحظه قبل از بتن ریزی

13 . مطابق با آیین نامه های معتبر ایران و جهان

14 .  به دلیل غیر ماندگار بودن قالب و امکان بازیافت آن، حافظ محیط زیست و سرمایه ملی خواهد بود

15 .  سبک بودن قالب که در کارگاه توسط یک نفر قابل حمل است