حقایق ما

55
پروژه های تمام شده
28
پروژهای در دست اقدام
0
پروژه های نیمه تمام
82
مشتریان

سقف یوبوت

سیستم  یوبوت ، یکی از فن آوری های جدید مورد استفاده  در صنعت ساختمان است که در سال ۱۳۸۸ به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است. از این فناوری نوین در صنعت ساختمان سازی در سقف و فونداسیون ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. دال مجوف دوپوش (U-boot) که کاربرد آن درسقف و فونداسیون ساختمان ها می باشد، از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد وقالب هایی از جنس پلی پروپیلن ساخته می شودومبتکرآن مهندس روبرتوایل گرانده شرکت Daliform ایتالیا میباشد.

سقف وافل

سیستم وافل ماننددال 2 طرفه میباشد.درهزینه اجراوتعداد ابزار،مشابه تیرچه بلوک می باشد.این سقف نیازبه میلگردهای تقویتی و اتصال آنها به تیرها ندارد بنابراین میتواند از زمان اجرای کمتری نیز برخوردار باشد.سیستم قالب بندی این نوع دال قابلمه ایست و دارای وزن کمترنسبت به بقیه دالها میباشد.برای پوشش دهنه های وسیع مناسب است وچون2طرفه است درهرچهارطرف خود دارای تکیه گاه است. آیین نامه بتن ایران فصل دالها درمورداین نوع دال بتنی توضیحاتی درمورد خصوصیات و نحوه اجرا ارائه شده است.

® U-BOOT BETON

Waffle Slab

پروژه ها

شرکت هیما سازان کردستان مجری تخصصی سقف های یوبوت و وافل در استان کردستان Waffle & Daliform Group Srl UBOOT Beton